Shareholder Meetings

Kallelse Reato Group extra bolagsstämma 2024 - ENG

Kallelse Reato Group extra bolagsstämma 2024

Fullmaktsformulär - Reato Group

Power of attorney - Reato Group


Protokoll - Reato Group årsstämma
Bilaga 2 - Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Reato Group AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning 2022

Fullmaktsformulär - Reato Group 21 juni 2023
Kallelse Reato Group - Årsstämma 2023Protokoll Reato Group extra bolagsstämma
Kallelse - Reato Group extra bolagsstämma 29 juni 2022 
Fullmaktsformulär - Reato Group 29 juni 2022 

Kontrollbalansräkning 2022-04-30 

Revisorns yttrande över granskning av kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 20 § aktiebolagslagen 

Protokoll - Reato Group årsstämma
Bilaga 2 -  Förslag till beslut om emissionsbemyndigande 
Årsredovisning 2021 Reato Group AB

Kallelse - Reato Group årsstämma 2022

Fullmaktsformulär - Reato Group


Extra bolagsstämma 2022 kommer att hållas den 29 april 2022 på Smålandsgatan 10, Stockholm, Sverige

Dome Energy kallelse till extrastämma den 29 april 2022

Fullmaktsformulär extrastämma den 29 april 2022

Förslag till kvittningsemission

Förslag till beslut om bolagsordningsändring och företagsnamn

Förslag till apportemission

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7§ ABL vid kvittning

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ ABL april 2022

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7§ ABL vid apport

Revisorsyttrande styrelsens redogörelse apport 13.7

Revisorsyttrande styrelsens redogörelse kvittning 13.7

Revisorsyttrande styrelsens redogörelse väsentliga händelser 13.6

Bilaga A Bolagsordning


The Annual General Meeting 2021 will be held at June 23, 2021 at Smålandsgatan 10, Stockholm, Sweden


Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma, tillika första kontrollstämma den 23 juni 2021

Kallelse – Årsstämma Dome Energy AB publ

Årsredovisning Dome Energy AB publ 201231

Revisionsberättelse

Fullmaktsformulär Årsstämma 2021 Dome Energy AB


The Extraordinary General Meeting 2020 was held 13.30, October 19, 2020 at Smålandsgatan 10, Stockholm, Sweden

Proxy/Fullmakt Dome Energy 19 oktober 2020

Dome Energy kallelse till extrastämmma den 19 oktober 2020

Dome Energy Communiqué from extraordinary general meeting on October 19, 2020

Dome Energy kommuniké extrastämma 19 oktober 2020


The Annual General Meeting 2020 was held 10.00 am, June 18, 2020 at Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm, Sweden

Dome Energy kommuniké Årsstämma 18 juni 2020

Dome Energy kallelse till årsstämma den 18 juni 2020

Proxy/Fullmakt Dome Energy 18 juni 2020


The Annual General Meeting 2019 was held 10.00 am, June 19, 2019 at Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm, Sweden

Dome Energy kommuniké Årsstämma 19 juni 2019

Dome Energy kallelse till årsstämma den 19 juni 2019

Proxy/Fullmakt Dome Energy 19 juni 2019


The Extraordinary General Meeting was held 10.00, October 31, 2018 at Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Dome Energy kommuniké extrastämma 31 oktober 2018

Komplettering extrastämma: Punkt 7 – Beslutsförslag – emission av teckningsoptioner

Komplettering extrastämma: Punkt 8 – Emissionsbemyndigande

Komplettering extrastämma: Warrants – terms and conditions 2018-10

Komplettering extrastämma: Styrelsens redogörelse 14:8 – 20181011

Komplettering extrastämma: Revisorsyttrande 14:8 – 20181016

Proxy/Fullmakt Dome Energy 31 oktober 2018

Dome Energy kallelse till extrastämma 31 oktober 2018


The Annual General Meeting 2018 was held 10.00 am, June 20, 2018 at Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Dome Energy kommuniké Årsstämma 20 juni 2018

Komplettering kallelse årsstämma punkt 8b

Komplettering kallelse årsstämma punkt 12

Komplettering kallelse årsstämma punkt 13

Komplettering kallelse årsstämma punkt 14

Proxy/Fullmakt Dome Energy årsstämma 20 juni 2018

Dome Energy Kallelse till årsstämma 20 juni 2018


The Extraordinary General Meeting was held 11.00, February 1, 2018 at Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Dome Energy kommuniké extrastämma 1 Feb 2018

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: Auditor statement pursuant to 13.6 and 14.8 – 20180117

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: Board statement pursuant to 13.6 and 14.8 ABL – 20180116

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: Auditor statement pursuant to 13.7 – 20180117

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: Board statement pursuant to 13.7 ABL – 20180116

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: Board resolution set-off issue

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: New articles of associations

Mtrl for EGM Feb 1, 2018: Dome Energy AB Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016

Proxy / Fullmakt for extra ordinary general meeting 1 February 2018

Dome Energy Notice for extraordinary meeting February 1, 2018

Dome Energy kallelse till extrastämma 1 februari 2018


The Annual General Meeting 2017 was held 10.00 am, June 20, 2017 at Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Dome Energy Kommuniké Årsstämma 20 juni 2017

Ordinarie Stämma 20 juni 2017 punkt 12 – Styrelsens fullständiga förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Komplettering kallelse årsstämma punkt 9, 10, 12 och 13

Proxy/Fullmakt Dome Energy ordinarie stämma 20 Juni 2017

Dome Energy kallelse till årsstämma 20 juni 2017


The Extraordinary General Meeting was held 11.00, January 18, 2017 at Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Dome Energy kommuniké extrastämma Jan 18, 2017

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board statement pursuant to 13.6 and 14.8 ABL-20170103

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Auditor statement pursuant to 13.6 and 14.8-20170103

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board statement pursuant to 13.6 and 14.8 ABL-20161219

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Auditor statement pursuant to 13.6 and 14.8-20161219

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board statement pursuant to 13.7 ABL-20161219

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Auditor statement pursuant to 13.8 – 20161219

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board resolution warrant issue no 1

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board resolution set off issue

Mtrl for EGM Jan 18 2017: New articles of associations for EGM

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board proposal rights issue

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board proposal over allotment option

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board proposal warrant issue no 2

Mtrl for EGM Jan 18 2017: Board proposal warrant issue no 3

Proxy / Fullmakt Dome Energy stämma Jan 18, 2017

Dome Energy – notice for extraordinary general meeting January 18, 2017

Dome Energy kallelse extrastämma 18 januari 2017


The Extraordinary General Meeting was held 17.00, December 8, 2016 at Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm, Sweden.

Dome Energy kommunike extrastämma 8 december 2016

Förslag till ny bolagsordning extrastämma 8 december 2016

Proxy / Fullmakt Dome Energy December 8 2016

Dome Energy kallelse extrastämma 8 december 2016


The Annual General Meeting 2016 was held 10.00 am, June 21, 2016 at Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm, Sweden.

Dome Energy kommunike årsstämma 21 juni 2016

Dome Energy kallelse bolagsstämma 21 juni 2016